Usługi pielęgniarskie

Z dużą starannością świadczymy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Leczymy pacjentów wymagających rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych jak i domowych.