Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

W DOMU PACJENTA

Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej pielęgniarka wykonuje następujące czynności:

  1. Wykonanie kwalifikacji pacjenta i ustalenie problemów pielęgnacyjnych,
  2. Prowadzenie edukacji zdrowotne, poradnictwo w zakresie samoopieki oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi (chorego i rodziny),
  3. Założenie sondy żołądkowej lub dwunastniczej,
  4. Zmiana opatrunku w sposób sterylny,
  5. Założenie lub wymiana cewnika u kobiet,
  6. Płukanie pęcherza moczowego,
  7. Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych,
  8. Podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych oraz w postaci iniekcji dożylnych,
  9. Zastosowanie drenażu ułożeniowego.