Polityka Jakości

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chrobrego" Elżbieta Stachura prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładajacą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o otoczenie oraz zdrowie człowieka.                                                                                                                               Naszą wartością są ludzie, posiadający zdolność empatii. Szacunek dla pracowników, kierujących się w pracy dobrem pacjenta, wiedzą i doświadczeniem, stanowi istotę naszego postępowania. Zadowolenie pacjentów oraz Ich pozytywna ocena są podstawą naszego działania i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

Naszym celem strategicznym jest uzyskanie pełnego zadowolenia Pacjenta, poprzez ciągłe doskonalenie i  podnoszenie jakości świadczonych  usług. Chcemy być postrzegani jako solidny świadczeniodawca, krórego nazwa będzie gwarancją jakości.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne, poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny na wypadek nagłych zdarzeń medycznych, a w przypadku pacjentów hospicjum domowego i pacjentów wentylowanych mechanicznie całodobową dostępność do świadczeń, porad i konsultacji.

Zaplanowany cel osiągamy poprzez:                                                                                                                                                    - utrzymywanie i ciągłe doskonalenie metod zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001      

             - budowanie trwałych relacji z Pacjentami, poprzez zrozumienie potrzeb oraz dążenie do ich zaspokojenia, w celu

                osiągnięcia obopólnych korzyści                                                                                                          

              - ciągłego podnoszenia efektywności i jakości pracy naszych pracowników                                                              

              - wykorzystywanie urządzeń wysokiej jakości                                                                                                          

              - współpracę ze sprawdzonymi dostawcami      

               - rzetelne i terminowe realizowanie postanowień umowy z NFZ    

               - spełnienie wymagań prawnych

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Pacjenta, z poszanowaniem prawa do intymności podczas wykonywania zabiegów oraz zachowanie poufności przekazywanych informacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością według normy      PN-EN ISO 9001:2015 i procesów związanych z działalnością zakładu, które pozwolą nam zrealizować wszystkie stawiane zadania w tym najważniesze, jakim jest spełnianie wymagań naszych Pacjentów w zgodzie z literą prawa.

Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i realizowana przez pracowników firmy.

                                                                                                                                      Deklaruje

Data: 03.03.2018                                                                                                  Właściciel Elżbieta Stachura