Zespól Długoterminowej Opieki Domowej

Zespól Długoterminowej Opieki Domowej

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zespół długoterminowej opieki domowej realizuje opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej (przez rurkę tracheotomijną), prowadzonej przy pomocy respiratora bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski, kaski) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej.

Do obowiązków zespołu długoterminowej opieki domowej należy:

  1. Wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt,
  2. Stworzenie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w tygodniu.