Notice: Undefined offset: 7 in /home/users/multiartradom/public_html/nzoz2/modules/Banners.class.php on line 32

Notice: Undefined offset: 4 in /home/users/multiartradom/public_html/nzoz2/modules/Banners.class.php on line 32

Notice: Undefined offset: 3 in /home/users/multiartradom/public_html/nzoz2/modules/Banners.class.php on line 32
Polityka Jakości - NZOZ Chrobrego Elżbieta Stachura

Polityka Jakości

Naszą wartością są ludzie, posiadający zdolność empatii. Szacunek dla pracowników, kierujących się w pracy dobrem pacjenta, wiedzą i doświadczeniem, stanowi istotę naszego postępowania. Zadowolenie pacjentów oraz Ich pozytywna ocena są podstawą naszego działania i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących. 

Naszym celem strategicznym jest

-  świadczenie usług na najwyższym poziomie i w taki sposób, aby pacjenci chcieli ponownie korzystać z naszych usług, postrzegając nas jako solidnego świadczeniodawcę, którego nazwa będzie dla Nich gwarancją jakości.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne, poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny na wypadek nagłych zdarzeń medycznych, a w przypadku hospicjum domowego i pacjentów wentylowanych mechanicznie całodobową dostępność do świadczeń, porad oraz konsultacji.

Zobowiązujemy się do:

- utrzymywania i ciągłego doskonalenia metod zarządzania jakością,
- spełnienia wymagań prawnych w obszarze działania placówki,
- ciągłego podnoszenia efektywności i jakości pracy.

Wykorzystując urządzenia wysokiej jakości jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną opiekę zdrowotną.

Dążąc do zadowolenia naszych pacjentów gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu intymności podczas przeprowadzania zabiegów oraz poufność przekazywanych informacji.

Rzetelnie i terminowo realizując postanowienia umowy z NFZ dążymy do rozwoju naszych usług.

Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 i procesów związanych z działalnością zakładu, które pozwolą nam zrealizować wszystkie stawiane zadania w tym najważniejsze jakim jest spełnianie wymagań naszych pacjentów w zgodzie z literą prawa.

Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i realizowana przez pracowników Placówki.

Deklaruje
Właścicielka: Elżbieta Stachura